Lazarus

 

Dit stuk laat zich best omschrijven als een vrije improvisatie op de beklijvende thema’s van overrompelende rolprenten als Flatliners (Joel Schumacher) en Dead Poets Society (Peter Weir), verweven met heel wat fantasie en vinnig verbaal vuurwerk. 

 We bevinden ons in een medische faculteit. Onder invloed van een fascinerende leerkracht raakt een groepje studenten in de ban van het mysterie van de dood. Alhoewel ze onderling qua ideologie en temperament dag en nacht verschillen, richten ze een geheim genootschap op en begeven zich op het gladde ijs van gevaarlijke mortale experimenten.

Hun medische nieuwsgierigheid ontaardt in een obsessie. Ze willen tot het uiterste gaan om te achterhalen wat de dood voor hen in petto houdt.Ieder van hen heeft zo zijn eigen private en obscure redenen om deel te nemen aan deze riskante onderneming. Maar hun experiment ontspoort en de tol die ze hiervoor betalen is onmenselijk hoog. Hun favoriete docente raakt in diskrediet, voelt zich aansprakelijk en begeeft zich naar de directeur om haar ontslag aan te bieden. Maar ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd… Een verstikkend dilemma…

Een thriller en psychologisch drama van een hoog niveau.... 

 

Expeditie Paradiso

 

Meer en meer residenten klagen bij Mr. Deus steen en been over verkleumde ledematen, verkoudheden of protesterende luchtwegen. Wanhopig roept Mr. Deus de raad in van zijn secretaresse, Petra. Zoals je misschien al raadde een geëmancipeerde versie van de wereldbefaamde conciërge van de hemel. De toestand is zorgwekkend en onrustbarend. Er is geen geld meer om de hemel fatsoenlijk te verwarmen, laat staan te renoveren. Mr. Deus geeft Petra de opdracht uit te pluizen waarom zo bitter weinig mensen in de hemel belanden. Wat scheelt er toch met dat mensdom, die miskleun van zijn schepping? Waar loopt het fout?
Hij is bovendien het wekelijks uitdagend gesar van zijn rivaal, Mr. Mefisto, spuugzat. Hij haat de triomfantelijke grijns waarmee Mefisto hem telkens doorsteekt, dat zijn keet barstensvol zit, terwijl de hemel het moet stellen met een handjevol historische kwezels en dus economisch beschouwd, onheilspellend leegloopt. Daarom laat hij Petra een kosmische megatelescoop ontwerpen. Die moet toelaten om het gedrag van de mensheid te bestuderen. De tijd dringt, want in een moment van zwakte heeft hij zich door die duivelse loeder laten verleiden tot een weddenschap…

Er is maar één regel : The winner takes it all…


Affiche Te Gek!

Te Gek!

 

Mag ik u voorstellen: Frida Liekens. Alle gelijkenis met een befaamde naamgenote berust uiteraard op puur toeval. 25 Jaar praktijk als onconventionele psychiater, auteur van de bestseller ‘Maf mag’ en sinds kort een oprijzende tv-ster in het ontbijtprogramma ‘Te gek!’.

 

Als onverbeterlijke hippie, de onwaarschijnlijke echtgenote van Karel. Een Hollandse succesvolle handelsvertegenwoordiger, die in België aanspoelde en het hier best naar zijn zin vond. Genoeg naar zijn zin om er een bruid te versieren. Een onvoorspelbaar huwelijk, tegen alle logica indruisend, want Karel en Frida vormen elkaars tegenpolen. Hij oerconventioneel, rechtlijnig, ad rem, dus erg welbespraakt, carrièregedreven. Zij een idealistisch type, carpe diem, een soms irrealistische positivo.

 

Tot haar dochter, Isabel, een schijnbaar ‘incompatibele’ kruising van beide ouders, haar plots in vertrouwen neemt en ten gevolge van een zware identiteitscrisis een drastische beslissing neemt. Een aangekondigde metamorfose, die in het gezin het effect heeft van een splinterbom….

 

Een prettig gestoord blijspel met een geschifte plotwending. Een bizar rariteitenkabinet, rare kwasten met een hoek af, een ornitholoog in nesten, een kikvorsman die onderduikt in de slaapkamer, een boezemvriendin die te lang naar ‘Astrid in Wonderland’ keek, een oma met verborgen agenda en een verleidelijke onorthodoxe Italiaanse paragnost, die een overrompelende indruk nalaat.

 

Over de hele lijn ‘te gek!’ dus…

 

‘Maf mag’. Het is eens wat anders…

  

 

Affiche Zwanenzang

Zwanenzang

 

Het stuk vangt aan met de première van Zwanenzang. Noëmie Doornaert, ster en prima ballerina van het balletgezelschap wordt echter het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval en belandt in een rolstoel. Verbitterd breekt ze de relatie af haar verloofde, Jonathan Liefooghe. Ze heeft het gevoel dat haar leven voorbij is en neemt enkele drastische beslissingen.

 

 

Florence Vanberckmoes, de ambitieuze directrice is de wanhoop nabij. Een cultureel samenwerkingsverband met het befaamde Bolsjoiballet staat plots op de helling. Maar, Emélie Dutordoir, Noëmie’s rivale, ziet haar kans schoon om zichzelf op het voorplan te schuiven en te tonen wat zij choreografisch waard is.

 

Andrea Snoeck, een door de wol geverfde rechercheur, raakt geïntrigeerd door de wanhoopsdaad van Noëmie en begint heel de zaak uit te spitten, hierbij geassisteerd door haar schrandere en scherpzinnige collega, Suzan Verhaevert. Professioneel heeft Andrea het helemaal gemaakt. Wanneer zij zich in een zaak vastbijt, laat ze niet meer los. Maar privé is haar leven een puinhoop. Als jonge weduwe diende ze haar dochter, Ellen alleen op te voeden. Opgeslorpt door haar werk, is ze van Ellen kompleet vervreemd.

 

Ellen vlucht en duikt onder in een sekte, waar niets moet en alles kan. Daar raakt ze in de ban van een zekere Freek. Gaandeweg ontdekt ze echter dat de sekte een vals paradijs is met veel duistere geheimen…

 

 

de officieuze affiche van Requiem Pedophiliae

Requiem Pedophiliae

 

 Eef en Jonas groeien op in een weeshuis en raken even verknocht aan elkaar als een tweeling. Jonas belandde daar, nadat zijn ouders omkwamen in een dodelijk verkeersongeval. Een bezorgde pastoor bleef over zijn welzijn waken, als een soort peetvader. Eens volwassen, besluit hij, vervuld van erkentelijkheid, zelf priester te worden.

Maar wat is er geworden van Eef, die met de stille trom vertrok en 10 jaar lang niets meer van zich liet horen? Die beklemmende vraag laat hem niet los.Houdt hem dag in, dag uit bezig. Hoe kon Eef hem zo laten vallen? Lag hij misschien aan de basis van haar plotse, wreedaardige vertrek?

Op de dag van zijn priesterwijding daagt ze weer op. Maar ze heeft een verborgen agenda. Ooit weggaan, eensklaps, zonder aankondiging of verklaring, had wel degelijk een reden. Terugkeren eveneens. Eef trekt de doos van Pandora open en Jonas kan zijn oren niet geloven.

 

Loyaliteit wordt plots een verstikkend dilemma…

 

de affiche van Alpha en Omega

Alpha & Omega

 

Het eerste bedrijf speelt zich af op de planeet Alpha. Koning Morgoez en zijn gemalin, Loreasis, zijn in de wolken bij de geboorte van hun dochtertje, Kobialka.  Helaas overschaduwt het noodlot al snel het prille geluk van de koninklijke familie, als de koningin, fel verzwakt na de bevalling, overlijdt.

De koning staat er plots alleen voor om Kobialka op te voeden. Hij doet zijn best, maar is nog een schim van wat hij ooit was. Het verlies van zijn dierbare wederhelft drukt als een zwaar juk op zijn schouders. Jaren later, Kobialka is ondertussen ontloken tot een jonge vrouw, voelt hij zijn krachten verzwakken en zijn einde naderen. 

Hij draagt Kobialka op om de planeet te verlaten en op zoek te gaan naar een trouwkandidaat binnen hetzelfde melkwegstelsel. De koning heeft zijn oog laten vallen op de planeet Aarde. De zieneres Enigmata zal haar bijstaan met raad en daad. Aanvankelijk protesteert ze, maar er zit niets anders op dan de laatste wil van haar vader te respecteren. Door een defect in haar navigatiepak, belandt ze echter in de hemel. Een zekere Petrus, een gepensioneerde visser, schijnt daar de lakens uit de delen. Eerst houdt hij haar voor een spion van Satan en laat haar inrekenen. Wanneer ze hem eindelijk kan overtuigen dat er een misverstand in het spel is, verdwijnt zijn achterdocht en geeft hij haar een leerrijke rondleiding in het hiernamaals. Ze maakt er kennis met de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Steve Biko, met de weergaloze beeldhouwer en schilder Michelangelo Buonarotti en vele anderen, die op een of andere wijze hun hemel verdienden.

 

Na een innig afscheid herneemt ze haar interplanetaire reis. Wanneer ze de Aarde bereikt, belandt ze pardoes in het midden van een westernset. De regisseur is in alle staten. Niet bepaald een aangename eerste kennismaking met de bewoners van deze vreemde planeet. Ze tuimelt van het ene avontuur in het andere, leert heel wat rare snuiters kennen en raakt uiteindelijk, zoals elk geslaagd sprookje het wil, verliefd op een sportieve prins. Net als zij, blijkt hij een kosmische inwijkeling, een allochtoon te zijn. Afkomstig van een andere planeet. En laat die planeet nu net Omega heten…


De affiche van Aiuto!

Aiuto!

 

Aiuto! Is het Italiaanse woord voor ‘Help’ en die noodkreet slaat hier op drie verstrengelde verhaallijnen. Die van senator Angelo Di Cataldo, Flying Crow en Esther.

 

Het stuk vangt aan in een Indiaans reservaat waar Flying Crow afscheid neemt van Shenendoah, die hij tot voor kort hield voor zijn biologische moeder. Hij is verbitterd omdat White Eagle en Shenendoah hem zo lang in de waan lieten dat hij hun zoon was. Plots staat heel zijn leven, zijn identiteit op losse schroeven. Ontworteld gaat hij op zoek naar zijn natuurlijke roots. Een zoektocht die hem zuur zal opbreken, want het lot zal meer onthullen dan hem lief is…

 

Senator Di Cataldo is een Italiaanse inwijkeling, die het ver schopte in de Canadese politiek. Maar zijn politieke tegenstrevers liggen op de loer om hem een hak te zetten. Een lastercampagne wordt opgezet waarbij de media oordeelkundig worden uitgespeeld en zijn imago waar mogelijk bezoedeld wordt. Het kost hem zijn huwelijk én zijn levenslust. Ervan overtuigd dat hij in extremis moet boeten voor een vroegere onbestraft gebleven misdaad, laat hij zich - fataal berustend - naar de slachtbank leiden en kiest eigenhandig zijn doodsvonnis.

 

Esther belandt van de regen in de drop. Wanneer blijkt dat ze zwanger is, kiest haar vriend het hazenpad. Haar ouders stellen haar voor een onmogelijke keuze. Weghalen of weggaan. Zij kiest voor het laatste. De eerste ontmoeting met Flying Crow mondt onrechtstreeks uit in haar ontslag.  Dat ook nog! Aanvankelijk gaat ze verbitterd elke hoffelijke toenadering van de Indiaan uit de weg. Maar de pijlen van Cupido missen zelden hun doel.

Dankzij Esther komt Flying Crow toch thuis. Zij vormt de brug tussen zijn verleden en toekomst. De cirkel van onderling vervlochten lotgevallen is voltrokken…

 

Het Geheim van het Geluk

 

Joachim, een pientere jongen heeft er op een dag echt genoeg van. Hij wil komaf maken met die onwetendheid die zijn weetgierige geest overschaduwt. Vastberaden plundert hij zijn spaarvarken. Daarna pakt hij zijn koffer en vult die met een wereldkaart  en wat reisbenodigdheden. Hij is er klaar voor.  De queeste kan aanvangen. Op zoek naar het licht achter de horizon. Moedig dwarst hij landen en continenten. Behendig én behoedzaam beklimt hij heuvels en volgt grillige bergpaden; strompelt uitgeput door woestijnen en oasen en waadt door beken en rivieren. Regelmatig maakt hij gefascineerd kennis met andere rassen en laat zich geboeid onderdompelen in de rijkdom van hun mysterieuze cultuur.

 Aan iedere medemens die hij op zijn wereldreis tegenkomt stelt hij dezelfde prangende vraag. ‘Wat is het geheim van het geluk?’ Met de antwoorden op die vraag hoopt hij eindelijk de onvolledige puzzel van zijn kennis te vervolledigen. Maar, nergens krijgt hij een eenduidig antwoord. Al die visies lopen even ver uiteen als de pool en evenaar. Of lijkt dat alleen zo? Ziet hij iets belangrijks over het hoofd? Wat een onthutsende teleurstelling! Op het einde van zijn zwerftocht lijkt hij even ver te staan als in het begin. Nergens dus. En dat stemt hem erg mistroostig.

Maar plots openbaart een visioen zich voor zijn ogen. Even kleurrijk als een regenboog. En in dat visioen trekt de nevel van zijn onbegrip op. Zijn verwarring verdampt of neemt een andere vorm aan. Een diepe rust daalt over hem neer. Alles wordt plots glashelder. Hij vergaapte zich op elk onderscheid, maar ging voorbij aan de essentie. Te lang blind voor alles wat die volkeren onderling verbond…